BIP
Oddział Zabezpieczenia JFTC
Strona główna

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy to jednostka organizacyjna bezpośrednio podporządkowana Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 
 

Główne zadania Oddziału Zabezpieczenia JFTC:

 1. Realizacja zadań państwa gospodarza HNS (na poziomie lokalnym);
 2. Świadczenie usług zdrowotnych na poziomie „Podstawowej Opieki Zdrowotnej”;
 3. Zarządzanie administracyjne i finansowe dotyczące polskiego personelu oraz wykonywanie zadań wynikających z przydziału gospodarczego;
 4. Zarządzanie i administrowanie zakwaterowaniem uczestników kursów i szkoleń;
 5. Zabezpieczanie ćwiczeń, szkoleń, odpraw oraz konferencji;Zabezpieczenie potrzeb transportowych;
 6. Zapewnienie ochrony zewnętrznej;
 7. Realizacja przedsięwzięć związanych z in oraz out – processingiem;
 8. Realizacja zagranicznych podróży służbowych;
 9. Pełnienie dyżurów w ramach Punktu Kontaktowego Wsparcia Środowiskowego.

 
W skład wewnetrznej struktury organizacyjnej Oddziału Zabezpieczenia JFTC wchodzi osiem komórek funkcjonalnych:

 

 1. Dowództwo;

 2. Pion Głównego Księgowego;

 3. Pion Ochrony Informacji Niejawnych;

 4. Pion Administracyjny;

 5. Pion Infrastruktury;

 6. Logistyka;

 7. Ambulatorium;

 8. Sekcja Zabezpieczenia.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych